Keresés
Termékek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kiterjed minden olyan elektronikus tevékenységre, amely a http://onetoner.hu weboldalakon (továbbiakban: Weboldalak) keresztül történik.


A jelen ÁSZF rendelkezései 2010. november 1. napjától hatályosak mindaddig, míg a One Toner Kft. (székhelye: 1066 Budapest Ó u. 17. adószáma:13877154-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-877868 (továbbiakban: Eladó) a rendelkezéseket nem módosítja.

Az Eladó köteles a hatályos ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalakon közzétenni.


Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó.


A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta az Eladó.


A Webáruház szolgáltatásait valamennyi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „Megerősítés” ikonra kattintással jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.


A jelen Általános Szerződési Feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése, vagy a számla rendezése előtt - az Eladó beleegyezése nélkül - az árut nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékul szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes, írásos beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó tudomására hozni - az okirat egy példányának megküldésével - az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a Feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni.


A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az oldalon megjelenő árak Forintban értendőek és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek. Az árak az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét.

A kiszállítás Budapest területén futárral, vidékre postai utánvéttel történik.

A kiszállítás díja, Budapest területén 700 Ft. Vidékre a mindenkori csomagküldő szolgátató díjszabás szerint. A szállítási díjat Budapest területén 10000 Ft, vidéken 20000 Ft feletti megrendelés esetén elengedjük.

Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


Az Eladó nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


A termék feladása (átadása a választott szállítmányozó cég felé) raktáron lévő termékek esetén 1-2 munkanap, de maximum 2 munkanapon belül történik meg. A menyiben a terméket meg kell rendelnünk, a feladás időpontja 3-4 hét is lehet, ez esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a várható kézbesítés időpontjáról, illetve a megrendelés fenntartásáról.


Ha az Eladó a megrendelést a megrendeléstől számított több mint 4 héten belül nem teljesíti, a Vevő visszaléphet a megállapodástól annak érdekmúlására hivatkozva. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az Eladó ön hibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat és ezért bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Vis major esetén az Eladó fel van mentve a szállítási kötelezettség alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint például a működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut vagy ugyanazt az árut egy harmadik fél készletéből. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető leghamarabb tájékoztatni és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

Ha az Eladó a fenti okok miatt a megrendelést nem tudja teljesíteni, akkor a Vevő által már átutalt összeget a Vevő egyidejű értesítése mellett a jegybanki alapkamat éves mértékének napokra számított összegével megnövelve a Vevő részére visszautalja.


REGISZTRÁCIÓ


A Weboldalakon előzetes regisztráció nélkül is indítható megrendelés.


Regisztrált vásárlóként gyorsabban tud terméket rendelni, naprakész lehet a rendelés állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi vásárlásait.


A Főoldalon található Belépés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció elvégzése után a megadott E-mail címre küldünk egy értesítő, megerősítő levelet, és ezzel fejeződik be a regisztrációs folyamat.
MEGRENDELÉS, VISSZAIGAZOLÁS


Az Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően és az automatikus „Feldolgozás alatt” levél után köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni megerősítésként feltüntetve a megrendelés adatait, a megrendelt termékek és egyéb szolgáltatás árát.


Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított egy munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


A visszaigazolást követően jóváhagyást várunk Öntől, melyet e-mail formában küldjön el nekünk, tudatva, hogy az általunk visszaigazoltakkal egyetért és megrendelését fenntartja.
FIZETÉSI MÓDOK


  • csomagküldő szolgálat utánvét,
  • futárszolgálati utánvét,
  • banki előre utalás,
  • Telephelyünkön személyes átvétel esetén készpénz, bankkártyás fizetés


Banki előre utalás esetén a megadott e-mail címre elküldjük a számla másolatát. Kizárólag a számla másolatának birtokában indítható az átutalás. A közleményben kérjük a rendelés számát vagy a számla sorszámát feltüntetni. Az eredeti számlát a megrendelt termékkel együtt küldjük el.


Amennyiben web áruházunkban a személyes átvételt és fizetést kéri, a megrendelt terméket 48 óráig tudjuk fenntartani. Amennyiben 48 órán belül jelzi felénk, hogy a megrendelt terméket nem tudja átvenni a megadott időn belül, a fenntartást meghosszabbítjuk.
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK


Szállítási módok:

  • csomagküldő szolgálat által küldeményként ( országos ) a megrendelésben megadott szállítási címre. Kézbesítési időpont nem garantált, legtöbb esetben a feladástól számított következő munkanapra megtörténik.
  • Futárral Budapest, és vonzáskörzete) a megrendelésben megadott szállítási címre ( a futár a feladástól számított 2 munkanapon belül 8 és 18 óra között kézbesíti a csomagot). Sikertelen kézbesítés esetén a futár hagy egy értesítőt, és még egy alkalommal megpróbálja átadni a csomagot. Két sikertelen kézbesítés után a futárszolgálat visszaküldi a csomagot web áruházunkba.
  • személyes átvétel ügyfélszolgálati irodánkban, nyitvatartási időben.A Vevő köteles az áru átvételére. Amennyiben a Vevő az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az Eladó jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Vevő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 20% meghiúsulási kötbért fizetni az Eladónak.
ELÁLLÁS JOGA


A Vevő köteles haladéktalanul az átvett csomag tartalmát mennyiségi és típus szerint is megvizsgálni és az esetleges hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított egy munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény.

Írásbeli kifogás nyújtható be a kiküldött csomag tartalmának hiányosságaival kapcsolatban:


  • Levélben: 1066 Budapest Ó utca 17 címen,
  • Faxon: 06-1-269-1679, vagy a 06-1-301-0780 telefonszámon,
  • E-mailben: info@onetoner.hu címen.


A Vevő a megrendeléstől a termékek szállítási címre történő feladása előtt indokolás nélkül elállhat. Erről E-mailben tájékoztatnia kell az Eladót. Abban az esetben, ha az E-mail elveszett vagy nem a megadott időn belül érkezett meg, akkor a rendelés teljesítésre kerül és minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.


Elállás joga 15 napos időtartamon belüli elállási szándék kifejezése az eladó felé. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által a termékért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak – díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés céljából visszaküldött termékekre is. A terméket csak bontatlan csomagolásba fogadjuk vissza.